År 1927 inledde Svenska Cypernexpeditionen, under Einar Gjerstads ledning, sitt arbete med att utforska öns äldsta historia. Under drygt fyra år arbetade svenska arkeologer med att gräva ut ett tjugotal platser på ön. Deras insats blev avgörande för hela Cyperns historieskrivning och föremålen de hittat finns idag på i huvudsak två institutioner: Cyprus Museum i Nicosia och Medelhavsmuseet i Stockholm.

Cypern-samlingen i Stockholm är en av de finaste i världen utanför Cypern, och den utgör tillsammans med material från det gamla Egyptiska museet grunden för det som idag är Medelhavsmuseet. Därför vill vi förstås högtidlighålla den svenska expeditionens 90-årsjubileum i år, och då även lyfta fram arkiv- och bildmaterial från Gjerstad och hans medarbetare.

– Fotografierna från expeditionen innehåller förstås en del arkeologisk information, men de visar också platser som idag försvunnit, och ger levande intryck av både arbete och fritid för de svenska arkeologerna och deras lokalanställda grävare kring 1930. Vi är glada att nu kunna tillgängliggöra dem för världen via Wikimedia Commons. På så sätt kan vi nå en mycket större publik, både nationellt och internationellt, än via våra egna kanaler, säger Johanna Berg, Världskulturmuseerna Digitalt.

För Wikimedia Sverige är det här en del av arbetet inom projektet Kopplat öppet kulturarv som syftar till att tillgängliggöra material om byggt kulturarv på Wikimedias plattformar.

– Vi tycker det är fantastiskt kul när vi genom givande samarbeten kan tillgängliggöra och sätta historiska bildsamlingar i kontext på Wikipedia. Nu når den här bildskatten Wikipedias 500 miljoner läsare och vi är alla rikare, säger John Andersson, verksam­hets­ansvarig på Wikimedia Sverige.

Den 5 september bjuder vi också in till en gemensam skrivstuga på tema Cypern. Då ses vi på Medelhavsmuseet, hjälps åt att göra Wikipedia bättre och kan t ex använda bilder från Svenska Cypernexpeditionen för att illustrera artiklar på olika språk.